Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie liderem fotowoltaiki w Polsce penitencjarnej. Tylko u nas, w naszych aresztach śledczych i zakładach karnych od 2018 roku wykonano 28 instalacji fotowoltaicznych.

Eko-świadoma Służba Więzienna

Instalacje fotowoltaiczne należą do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nic zatem dziwnego, że świadoma ekologicznie Służba Więzienna czując odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego chętnie pozyskuje odnawialne źródła energii. Pośród wszystkich jednostek penitencjarnych kraju, to właśnie nasz okręg posiada największą ich liczbę – w sumie 28 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 704,7 kWp. Instalacje nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla, tym samym nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Można je także poddać recyklingowi.

Inwestycje zrealizowano z trzech źródeł finansowania.

Największą ilość środków finansowych pozyskano z dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z której zrealizowano 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 404,7 kWp. Między innymi w Areszcie Śledczym w Olsztynie, Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Zakładzie Karnym w Barczewie, Areszcie Śledczym w Suwałkach i Zakładzie Karnym w Iławie. Ze środków z inwestycyjnych budżetu państwa zrealizowano 12 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 290 kWp między innymi w Zakładzie Karnym w Dublinach, Zakładzie Karnym w Kamińsku, Zakładzie Karnym w Barczewie, Areszcie Śledczym w Hajnówce i Zakładzie Karnym w Iławie.

Wydajność i opłacalność

Pozyskano również środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie. W tym roku na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków ww. funduszu jest ujęta budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie. Wśród jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie, które zrealizowały inwestycje w OZE, największą moc tj. 196 kWp pozyskał Zakład Karny w Iławie.

Trendy ekologii

Rzetelna wiedza działu kwatermistrzowskiego zajmującego się między innymi inwestycjami, zamówieniami publicznymi, czy też właśnie infrastrukturą energetyczną determinuje odpowiednie proponowanie dokonania zakupów niezbędnych urządzeń do funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Dobór urządzeń wynika z odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, jak i zmniejszenia zużycia energii, a tym samym wydatków w tym zakresie. Inwestycje w systemy PV to nie tylko pozyskanie czystej energii, oszczędności finansowe, ale również redukcja emisji CO2 do atmosfery. Głównym źródłem energii elektrycznej w Polsce są elektrownie węglowe. Wykorzystuje się w nich ograniczone zasoby węgla, a im bardziej będą się one kurczyły, tym dotkliwsze będą podwyżki cen prądu. Wyjaśnia to coraz większe zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii (w skrócie OZE), które korzystają z surowców odnawialnych. Elementem OZE jest właśnie fotowoltaika, a więc nic innego jak gałąź nauki, która łączy wytwarzanie energii elektrycznej i promieniowanie słoneczne. Osoby, które posiadają instalację fotowoltaiczną mogą produkować własny ekologiczny prąd i dodatkowo oszczędzać.

 

Tekst i opracowanie: mjr Marzena Sulewska, mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: archiwum jednostek OISW w Olsztynie


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej