11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Podczas wojewódzkich uroczystości Służbę Więzienną reprezentował płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

11 listopada 2022 r. odbyły się w Olsztynie wojewódzkie uroczystości upamiętniające 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nieodzownie związane ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę są nasze symbole narodowe. Należą do nich barwy narodowe, flaga i godło państwowe oraz hymn. Dlatego 11 listopada wszędzie powiewają biało-czerwone flagi, a w wielu instytucjach i domach słychać „Mazurka Dąbrowskiego”. W tegorocznych uroczystościach Dyrektorowi Okręgowemu naszej formacji towarzyszył ppłk Marek Bartnicki Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie i por. Radosław Markuc Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach oraz poczet sztandarowy i kompania honorowa. 

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się na Placu Solidarności o 12:30. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, wysłuchać przemówień zaproszonych gości i Apelu Pamięci. Goście uroczystości w tym delegacja naszej formacji mundurowej złożyli wieńce pod pomnikiem i tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego umieszczoną na budynku Urzędu Marszałkowskiego u zbiegu al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki. Po 13:00 odbyła się defilada pododdziałów. Dodatkową atrakcją dla mieszkańców były stoiska na Placu Solidarności, gdzie można było zajrzeć w arkana służb mundurowych.

Na Plac Solidarności przybyły kolumny kompanii honorowych i pocztów sztandarowych służb mundurowych, szkół, organizacji kombatanckich, mieszkańcy miasta. Pod pomnikiem Wolności Ojczyzny wybrzmiał Niepodległościowy Apel Pamięci, oddano salwę honorową.

Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego kalendarza świąt państwowych pod koniec lat trzydziestych XX w. dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach niewoli. Ustawa Sejmu RP z 23 kwietnia 1937 r. głosiła, że:

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.  

 

Zredagowała: mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: archiwum OISW w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej