1 grudnia br. w ramach szerzenia idei Festiwalu International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” odbył się kolejny pokaz filmów o tematyce penitencjarnej.

 Idea Festiwalu

Wydarzenie odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony komitetu organizacyjnego Festiwalu oraz Służby Więziennej udział wzięli: mjr Magdalena Socha rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie oraz por. Andrzej Koryśko wychowawca Zakładu Karnego w Kamińsku – tegoroczny uczestnik konkursu, a zarazem laureat ubiegłych edycji. Uniwersytet reprezentowali: prof. Sławomir Przybyliński – Kierownik Katedry Prorektor ds. Studenckich UWM oraz dr Jerzy Czołgoszewski adiunkt w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej UWM, wykładowcy wydziału, a także liczna grupa studentów Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji.

Kinematografia z misją

Potrzeba zapoznania studentów z twórczością filmową o tematyce penitencjarnej to naturalna konsekwencja porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem SW w Olsztynie, a Uczelnią. Filmowe wydarzenie adresowano do nieprzypadkowego kierunku studiów. Misja samego Festiwalu, jak i walory profilaktyczno - edukacyjne produkcji zgłoszonych na konkurs współgrają z potrzebą uzyskania przez społeczność akademicką unikalnej wiedzy, dotyczącej działań Służby Więziennej, Prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, tematyki resocjalizacyjnej i readaptacyjnej oraz charakterystyki osobopoznawczej osób odbywających kary pozbawienia wolności.

Przedstawiciele  uczelni podkreślali, że dzięki nawiązanej w poprzednich latach współpracy mogą  uczestniczyć w unikatowym przedsięwzięciu, którego walory tak dla studentów, jak i wykładowców są niezwykle interesujące. Wszyscy zgodnie byli przekonani, że ta inicjatywa – tak entuzjastycznie przyjęta przez środowisko akademickie – będzie kontynuowana w przyszłych latach.

Z prezentacją wybranych i odpowiednio dobranych pod względem, przede wszystkim walorów profilaktycznych i resocjalizacyjnych filmów zgłoszonych na Festiwal docieramy do różnych środowisk, na ich zdecydowane zaproszenie i zapotrzebowanie.

Walory produkcji konkursowych

Filmy to w zdecydowanej większości dokumenty prezentujące minione wydarzenia, sytuacje, prawdziwe historie osób, zarówno funkcjonariuszy, jak i osadzonych. To opowieści o programach readaptacji, zamiłowaniach i pasjach różnych grup społecznych z perspektywy penitencjarnej. Niejednokrotnie historie osób pozbawionych wolności są skonfrontowane z wypowiedziami specjalistów psychologów i terapeutów. Filmy opowiadają także o planach na życie po wyjściu z zakładu karnego, jak i o ich realizacji.

Festiwal to miejsce spotkania ludzi, których łączy zainteresowanie tematyką penitencjarną. Idea przeglądu filmów o tej tematyce zrodziła się z potrzeby i pragnienia zaprezentowania rzeczywistości penitencjarnej. Przez lata ewaluuje  w kierunku wskazania również jej skutków, wpływu na postawy, na życie bohaterów filmów oraz ukazania człowieka w tych atypowych realiach. To także potrzeba zwracania uwagi na tematy ważne społecznie, łamiące stereotypy, budujące szacunek do drugiego człowieka, zwłaszcza takiego do którego zbudować go trudniej.   

 

Tekst: mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: archiwum UWM

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej