9 maja br. w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbył się wernisażu projektu pod nazwą „Drużyna KANTA” – Służba Więzienna i artyści upamiętniają wielkiego filozofa Immanuela Kanta.

To był niezły Kant!

Organizatorami był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie oraz Areszt Śledczy w Olsztynie wspierani przez partnerów Filharmonię Warmińsko-Mazurską oraz Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych z Olsztyna.

Monumentalna instalacja zawieszona w foyer olsztyńskiej filharmonii to 21 połączonych obrazów o finalnym wymiarze 7 m. na 3 m. Osoby, instytucje na pozór od siebie odmienne działają we wspólnej pracy twórczej, która w zamyśle udowadnia uniwersalizm wartości.  

Cytując gospodarza obiektu - dyrektora Janusza Cieplińskiego:

„Filharmonia jest otwarta dla wszystkich ludzi, którzy są wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka".

Autorami obrazów są artyści regionu Warmii i Mazur, funkcjonariusze Służby Więziennej, osadzeni z Aresztu Śledczego w Olsztynie i Zakładu Karnego w Iławie oraz gościnnie przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości. Kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Szt. Wioletta Jaskólska Dyrektorka Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

„Tematyka uznawana jest za trudną, ale pozwalała z kolei na ogromną dowolność interpretacji i efekt jest znakomity”

- podsumowała wydarzenie kuratorka wystawy prof. Wioletta Jaskólska, szefowa CEiIKU.  

Wydarzenie odbyło się w ramach programu XII edycji International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” współfinansowanego m.in. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „Sprawiedliwość”.

Wernisaż związany jest z obchodami Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach w 300. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych filozofów okresu oświecenia. To był wieczór sztuk pięknych, wielkiej muzyki i twórczego malarstwa oraz refleksji i spotkań ze sztuką definiującą człowieka. Budowanie klimatu posilania się sztuką rozpoczęto od dedykowanego filozofii Immanuela Kanta występu muzycznego. O wykwintne, jednocześnie refleksyjne dźwięki zadbało trio wiolonczelowe A’Tre w składzie: Magdalena Grędzińska, Agnieszka SzulcAgnieszka Połubińska. Utwory poprzedzane były melorecytacją cytatów filozofii Immanuela Kanta inspirowanych wybranych przez osadzonych uczestniczących w projekcie.  

„Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”

Zdaniem niektórych pojęcie sztuki jest niemożliwe do kompletnego określenia, bo jej granice są ciągle redefiniowane i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Takim dziełem stała się 21 – elementowa instalacja.

Projekt powstał z potrzeby zestawienia w pracy twórczej różnych, na pozór odmiennych od siebie osób, instytucji i stworzenia dla nich nowego kontekstu.

„Los człowieka zrobiony jest z tak pokręconego kawałka drewna, że nic prostego z niego wystrugać po prostu się nie da”

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, branż, placówek kultury, oświaty, nauki, mediów, Jury Festiwalu „Prison Movie”. Między innymi z Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Olsztyna i Iławy, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Pałacu Młodzieży, Liceum Plastycznego, Aresztu Śledczego w Olsztynie.

„Wielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ nie potrafi abstrakcyjnie myśleć.
Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść”

Drużynę Kanta stanowili:

 1. prof. dr hab. szt. Wioletta Jaskólska Dyrektorka Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, kurator wystawy.
 2. Małgorzata Kłos z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 3. Anna Ratkowska Filipowicz Zastępca dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek.
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie i jej czytelnicy oraz funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Iławie.
 5. Osadzeni z Aresztu Śledczego w Olsztynie.
 6. Dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM.
 7. Karolina Rogóz Namiotko dziennikarka Radio UWM FM.
 8. St. szer. Monika Sołtysiak psycholog z Aresztu Śledczego w Olsztynie.
 9. Anna Stankiewicz z Pałacu Młodzieży.
 10. Bogdan Bartkowski artysta grafik z Iławy.
 11. Alicja Borsiak Śleszyńska autoterapeuta.
 12. Iwona Bolińska-Walendzik z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
 13. Magdalena Dudzik Prezes Związku Plastyków Warmii i Mazur.
 14. Karolina Lewandowska nauczyciel Liceum Plastycznego.
 15. Aneta Utkowska pracownik Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.
 16. Julia Tarnowska pedagog Liceum Plastycznego.
 17. Wojciech Dzieszkiewicz artysta plastyk grafik z Olsztyna.
 18. Ppłk Arleta Pęconek rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego SW.
 19. Joanna Kitkowska z Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
 20. Joanna Sierzputowska nauczyciel artysta plastyk z Iławy.
 21. Dr Joanna Bentkowska Hlebowicz adiunkt UWM.

Daliśmy się o'Kant'ować

Wernisaż prac ujawnił indywidualną, a zarazem wyraźnie wspólną gamę emocji, energii i myśli artystycznych wszystkich prezentujących swoje prace artystów. Co stanowić będzie platformę do dyskusji na temat łamania mitów i stereotypów w rzeczywistości społecznej.

Autorką plakatu naszego wydarzenia jest Pani Kinga Groszkowska Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

Przyjaciół i partnerów nam nie brakuje z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Zdecydowanie łatwiej jest krzewić swą niełatwą rolę i misję, kiedy ma się orędowników trudnej sprawy.

Zgadzamy się z Martą Ordakowską, która wraz z Jackiem Suworem przygotowała reportaż z wydarzenia, ubiegający się o statuetkę „Dobrego Łotra” w tegorocznym festiwalu filmów o tematyce penitencjarnej „Prison Movie”, że to była niezwykła #FuzjaTalentów 

 

Zredagowała: mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: archiwum OISW Olsztyn, CEiIK w Olsztynie, Magdalena Dudzik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej