9 stycznia br. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku było miejscem pokazu filmowego "Prison Movie" w ramach kampanii społecznej "Więzienny przykład..."

"Więzienny przykład..." to kampania społeczna OISW w Olsztynie oparta o pokazy filmów o tematyce penitencjarnej "Prison Movie". Kolejnymi już odbiorcami idei projektu byli podopieczni Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku. Odbiór treści prezentowanych filmów spotkał się z żywym zainteresowaniem wychowanków i oczekiwaniem na kolejne odsłony kampanii "Więzienny przykład..." Pokaz filmowy otworzył Dyrektor OCPD Pan Jacek Zmysłowski.

Podstawowym celem jest prowadzenie oddziaływań przeciwdziałających złym wyborom życiowym młodych ludzi, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa i groźbą pobytu w więzieniu. Szczególnym celem projektu jest promowanie pozytywnych zachowań społecznych mających wpływ na przyszłość każdego z nas.
Cykl spotkań filmowych po corocznej Gali Finałowej Festiwalu zakłada dotarcie do jak najszerszej widowni z produkcjami, które niosą pozytywne zmiany w świadomości, postępowaniu i zachowaniu bohaterów filmu a dyskusja tocząca się po prezentacjach ma być przyczynkiem do ożywionej dyskusji nad pokazanymi "Więziennymi przykładami..." 

Więcej na temat kampanii

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: Beata Bielecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej