3, 2, 1... START! Kamery w dłoń i do dzieła! Czas nakręcić film! Historię opisać w scenariuszu, zmontować kilka ujęć i gotowe! Pozostaje jedynie wysłać produkcję na XI Festiwal filmów o tematyce penitencjarnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich twórców, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich do nadsyłania swoich produkcji filmowych o tematyce penitencjarnej. Autorami filmów mogą być zarówno reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, youtuberzy, fotograficy, jak i amatorzy, w tym funkcjonariusze, studenci, uczniowie i osadzeni. Uwierzcie nam! Kręcić każdy może! Formy krókie i nieco dłuższe. Prawdziwe i fantastyczne. Ten festiwal od ponad dekady łamie stereotypy. Pokazuje rzeczywiste życie za więziennym murem choć z różnych perspektyw. W dziesięcioletniej historii festiwalu jurorzy ocenili w sumie ponad 200 filmów.

Cenne nagrody i statuetki „Dobrych Łotrów” czekają!

International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” jest miejscem prezentacji filmów o tematyce penitencjarnej z całego świata. To przede wszystkim miejsce spotkania ludzi, których łączy penitencjarystyka i temat Służby Więziennej. Wolność spotyka się tu w dialogu z izolacją. Twórcy konfrontują się z problemami więziennictwa i dostarczają nam o nim nowej wiedzy, wzbogaconej o wrażenia artystyczne. Festiwal przez lata stał się wielokulturowy. Udowadnia uniwersalizm wartości na świecie. Staje się platformą do dyskusji na ważkie społecznie tematy. Motywem przewodnim Festiwalu jest człowiek i jego narracja z samym sobą i otoczeniem. To wszystko dzięki sztuce filmowej, która metaforyzuje to, co przedstawia. Festiwal daje pretekst do rozmowy o wartościach, ideach, normach, ale też o sensie istnienia i wierze w lepsze jutro, w lepszych nas.

INFO Festiwalowe

Ogłoszenie wyników i wręczenie Statuetek „Dobrego Łotra” oraz nagród będzie miało miejsce 12 października 2023 r. na specjalnym pokazie – Gali Finałowej w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie.

Termin nadsyłania produkcji: 31 lipca 2023 roku.

Szczegóły uczestnictwa w Festiwalu w Regulaminie oraz karcie zgłoszeniowej w zakładce:

https://sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie-viii-edycja-iff-prison-movie 

...pozostaje tylko dopisać: kamery, telefony, aparaty do ręki i AKCJA!

                                                                                                                       Komitet Organizacyjny Festiwalu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej