W dniu 4 marca 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Mariusza Mrozewskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Mjr Mariusz Mrozewski od początku kariery służbowej związany jest z Aresztem Śledczym w Jeleniej Górze. Drogę zawodową rozpoczął w lutym 2001 roku. Służbę pełnił kolejno w działach kwatermistrzowskim, penitencjarnym oraz ochrony. Jego organizacyjne i dowódcze umiejętności doceniono poprzez powierzenie stanowisk kierowniczych p.o. zastępcy kierownika działu penitencjarnego w 2011 roku, a następnie w 2012 roku zastępcy kierownika działu ochrony. Od marca 2022 roku do dnia dzisiejszego pełnił funkcję zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Mjr Mariusz Mrozewski ma wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył studia na kierunku Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jednostkami Penitencjarnymi na Uniwersytecie Wrocławskim.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej