22 maja 2024 r. z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. „Praktyczne aspekty zmian w prawie karnym wykonawczym”. Konferencja poświęcona była praktycznym aspektom nowelizacji prawa karnego i prawa karnego wykonawczego wprowadzonym do porządku prawnego ustawami z 2022 roku.

Konferencja odbyła się w auli im. adw. Stanisława Afendy, gdzie zebrało się liczne grono uczestników. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wrocławskich sądów, które reprezentowali SSA Bogusław Tocicki oraz SSA Janusz Godzwon, wrocławskich prokuratur w imieniu których wystąpili prokurator Andrzej Rola z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz Prokurator Okręgowy we Wrocławiu Daniel Drapała. Licznie przybyli także dyrektorzy jednostek penitencjarnych OISW w Opolu na czele z Dyrektorem Okręgowym płk Łukaszem Górnym oraz kuratorzy sądowi, którzy reprezentowani byli przez Zastępcę Kuratora Okręgowego we Wrocławiu dr Honoratę Czajkowską oraz Zastępcę Kuratora Okręgowego we Wrocławiu Elżbietę Rosowską.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ, a w imieniu organizatorów głos zabrali również adw. dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr oraz adw. dr Kamila Mrozek, która pełniła również rolę moderatora.

Prelegentami byli praktycy zajmujący się na co dzień prawem karnym wykonawczym. Podczas konferencji wygłoszono łącznie 10 referatów, w ramach trzech paneli. W panelu pierwszym głos zabierali kolejno: adw. dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr, SSA Henryk Komisarski oraz gen. Paweł Nasiłowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Dozoru Elektronicznego. Drugi panel rozpoczęło wystąpienie adw. Ryszarda Kalisza, przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej. Następnie głos zabrała dr hab. SSO Krystyna Szczechowicz, prof. UWM oraz Rafał Skręt z Krajowej Rady Kuratorów Sądowych. Ostatnią część otwarło wystąpienie Michała Zonia, Dyrektora Biura Prawnego CZSW, po którym głos zabrał adw. dr hab. Szymon Tarapata, członek zespołu ds. zmian w prawie karnym wykonawczym przy NRA. Konferencję zamknęły wystąpienia por. Konrada Kozłowskiego, przedstawiciela OISW w Opolu oraz Elżbiety Rosowskiej i Pauliny Marszczewskiej z Wrocławskiego Centrum Integracji.

O potrzebie takiego spotkania w szerszym gronie przekonuje nie tylko frekwencja na sali, ale także temperatura debaty oraz fakt, iż konferencja zakończyła się znacznie później niż planowali organizatorzy. W trakcie dyskusji wielokrotnie zgłaszano potrzebę wypracowania rekomendacji pokonferencyjnych, które organizatorzy zobowiązali się przygotować w formie opracowania monograficznego.

Relacja z wydarzenia

tekst: Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocłąwiu

zdjęcia: Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej