Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba oraz Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu Danuta Malkusz przekazali 4,5 tys. maseczek ochronnych dla opolskich strażaków, policjantów i pograniczników.

W imieniu strażaków maseczki odebrał Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kędryk. Maseczki w imieniu policjantów odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski. Maseczki przeznaczone dla pograniczników odebrał Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu ppłk Jerzy Łukasik. Panowie dziękując za wsparcie, podkreślali jak ważne są tego typu działania oraz przedsięwzięcia, które wspierają pracę służb działających na pierwszej linii walki z epidemią.

Każda z formacji otrzymała od Służby Więziennej po 1,5 tys. maseczek ochronnych. Materiał na ich uszycie zakupił Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie. Maseczki zostały uszyte przez skazanych z Zakładu Karnego nr 1 oraz nr 2 w Strzelcach Opolskich i skazane z Oddziału Zewnętrznego w Turawie.

W ten sposób funkcjonariusze Służby Więziennej angażując skazanych do uczestniczenia w szyciu maseczek, sprawiają, że stają się oni częścią działań wspierających służby walczące z epidemią. To dla skazanych również forma pracy nad sobą, nad zmianą swoich postaw oraz ważny proces w powrocie do społeczeństwa.

W naszych jednostkach skazani szyją maseczki w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga", które przekazywane są następnie do placówek i instytucji potrzebujących wsparcia. Akcja organizacji związkowej to kolejne zaangażowanie i wsparcie w pracę naszej służby. Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie. Okręg opolski Służby Więziennej otrzymał 2 bele materiału, z których uszyto łącznie 7 tys. maseczek ochronnych.

To nie koniec wsparcia. Dbamy też o siebie. Dlatego 1,6 tys. maseczek trafi do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z jednostek okręgu opolskiego. Pula 1,5 tys. maseczek zostanie przekazana do związkowej centrali, aby trafić do funkcjonariuszy z jednostek w kraju.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Idziorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej