Ponad czterdziestu urzędników przeszkolonych w Poznaniu i Rawiczu, entuzjastyczne opinie i chęć dalszego podnoszenia kompetencji - tak wygląda podsumowanie pierwszego etapu ogólnopolskiej kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy" w poznańskim okręgu Służby Więziennej.

Rozpoznanie problemu

Z trudnym interesantem w swojej pracy mają do czynienia pracownicy i przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych. Nierzadko kontakty te należą do bardzo niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań trudnego podopiecznego. W ostatnich latach urzędnicy organów władzy publicznej wielokrotnie padali ofiarą agresji ze strony petentów. Przypadkiem skrajnym była napaść na pracownice OPS z Makowa w 2014 r., zakończona śmiercią dwóch z nich. 

Kampania

Naszym celem jest zrealizowanie cyklu szkoleń dla osób, które w codziennej pracy stykają się przejawami agresji werbalnej, niewerbalnej, czy wręcz z sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. Dotychczasowe szkolenia składały się z modułu teoretycznego, podczas którego szkoleni dowiedzieli się, jak zachować się i prowadzić rozmowę w przypadku kontaktu z trudnym klientem, zdobyli wiedzę na temat stresu i sposobów postępowania w przypadku jego wystąpienia oraz modułu praktycznego, dzięki któremu poznali podstawowe techniki relaksacji, metody skutecznej obrony i ucieczki w razie napaści oraz organizacji bezpiecznego stanowiska pracy i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia prowadzili więzienni psychologowie, funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych oraz wychowawcy - osoby, w pracy których stres i konieczność jego racjonalnej niwelacji to codzienność - najbardziej kompetentni, by swoją wiedzą i praktycznym umiejętnościami dzielić się z innymi. Przeszkoliliśmy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu i kuratorów z obszaru działania Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Podsumowanie

W podsumowaniu szkoleń uczestnicy podkreślali potrzebę kontynuacji i zwracali uwagę na ich wysoki poziom merytoryczny, przydatność w praktyce codziennego życia zawodowego oraz przygotowanie kadry szkolącej.

Kolejne kursy wkrótce. 

Informacji na temat kampanii udziela rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu - mjr Jan Kurowski, tel. 514 006 602, email: rzecznik.poznan@sw.gov.pl 

Znajdź nas również na FacebookuInstagramie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej