W dniach 25-29 września br. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Krucze Skały w Karpaczu funkcjonariusze SW z poznańskiego okręgu Służby Więziennej zdobywali oraz doskonali swoje umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych - występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Szkolenie podzielone zostało na trzy moduły: teoretyczny - obejmujący podstawy prowadzenia skutecznych negocjacji, identyfikowania zagrożeń, doboru odpowiednich technik i metod negocjacyjnych pozwalających na stopniowe osiąganie celu prowadzonych negocjacji.

Drugi moduł obejmował zajęcia praktyczne, w których w zaimprowizowanych zdarzeniach kryzysowych część funkcjonariuszy SW naprzemiennie wcielało się w "sprawców zdarzeń kryzysowych" oraz w negocjatorów. W tym module funkcjonariusze musieli się zmierzyć z takim zdarzeniami jak: barykada osadzonych w celi mieszkalnej z wzięciem zakładnika, usiłowanie popełnienia samobójstwa przez osadzonego przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz prowadzenie negocjacji z osadzonym ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym.

Każde z realizowanych zdarzeń było następnie szczegółowo omawiane ze wskazaniem elementów właściwych oraz popełnionych błędów.

Trzeci moduł szkolenia obejmował: postawy udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zdarzenia kryzysowego, podstawy skutecznej samoobronny w ograniczonej przestrzeni zamkniętej przy wykorzystaniu wybranych technik "Self-Defence".

W ostatnim dniu szkolenia zaplanowano zajęcia w terenie otwartym z zaimprowizowanym  zdarzeniem, w którym funkcjonariusze na dużym zmęczeniu psycho-fizycznym musieli samodzielne ustalić rodzaj zdarzenia kryzysowego, podzielić się na poszczególne grupy, wyznaczyć każdemu określoną rolę a następnie przystąpić do skutecznego działania.

Dzięki inicjatywie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu - ponad 20 funkcjonariuszy SW nabyło nowe niezwykle ważne umiejętności pracy zespołowej w realnych sytuacjach kryzysowych, które cyklicznie zdarzają się w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Pamiętaj, my się szkolimy, abyś Ty był bezpieczny.

Tekst: kpt. Piotr Hamera

Zdjęcia: mjr Krzysztof Lisiak, kpt. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej