27 lutego odbyło się uroczyste pożegnanie płk. Cezarego Kosacza - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

Cezary Kosacz wstąpił do Służby Więziennej w 1996 roku. Prawie ćwierć wieku kariery zawodowej związał z Zakładem Karnym w Kamińsku, gdzie pełnił kolejno służbę jako wychowawca, zastępca kierownika i kierownik działu ochrony, zastępca dyrektora i dyrektor jednostki. 6 marca 2020 roku Minister Sprawiedliwości powołał Cezarego Kosacza na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Rozkazem personalnym z dnia 26 lutego 2024 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej stwierdził wygaśnięcie stosunku służbowego płk. Cezarego Kosacza z dniem 27 lutego 2024 roku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej