W poznańskim inspektoracie Służby Więziennej odbyła się uroczystość wręczenia odznak resortowych

Odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” uhonorowano osoby współpracujące z naszą formacją. Złotą odznakę otrzymał pan Piotr Hejduk – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Srebrnymi uhonorowano panią prof. UZ dr hab. Barbarę Toroń – Fórmanek oraz mjr Ewę Ratajczak – specjalistę OISW. Wśród odznaczonych brązowymi, znalazły się panie : Iwona Lembicz – Kwatera – dyrektor szamotulskiego MOPS-u, Wanda Palczewska – Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Także brązową odznakę otrzymali : ks. Jarosław Kołodziejczak z Ostrowa Wielkopolskiego, pan Janusz Łakomiec – dyrektor Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, pan Roman Wenelski – dyrektor wronieckiego „Pomet-u” oraz pan dr med. Paweł Zieliński - od lat współpracujący z poznańskim aresztem. Uhonorowano przedstawicieli służb mundurowych w osobach pana płk Zdzisława Małkowskiego – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, st. bryg Roberta Barana i mł. bryg. Ireneusza Persa z Państwowej Straży Pożarnej, mjr SG Sebastiana Oleszczuka – zastępcy komendanta PSG w Poznaniu – Ławicy oraz współpracujących z poznańskim inspektoratem policjantów : st. asp. sztab. Marcina Baczyńskiego i asp. sztab. Macieja Kiełbasę. Odznaczenia wręczyli płk Grzegorz Fedorowicz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, wraz z zastępcą ppłk Ryszardem  Czaprackim. Podczas uroczystości obecni byli dyrektorzy jednostek poznańskiego inspektoratu oraz st. sierż. sztab. Dariusz Mieczyński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW.

Zdjęcia : mjr Piotr Podeszwa

Tekst : mjr Maciej Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej