W dniu 6 lutego, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia prof. Czesławowi Kłakowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odroczenia Polski, nadanego postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 27 września 2018 r. za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną.

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia Panu prof. Czesławowi Kłakowi, sędziemu Trybunału Stanu i członkowi Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 27 września 2018 r. Order przyznany został za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną.

Order prof. Czesławowi Kłakowi wręczyła – w imieniu Prezydenta RP – Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, która wnioskowała o jego nadanie. W uroczystości uczestniczyli na zaproszenie wojewody podkarpaccy parlamentarzyści:  Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Stanisław Piotrowicz i Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta. Obecni byli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch i członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. Podkarpacki wymiar sprawiedliwości reprezentowali m.in. sędzia Rafał Puchalski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i członek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzia Grzegorz Furmankiewicz, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krośnie i członek Krajowej Rady Sądownictwa; Jacek Saramaga, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu; Jerzy Dybus, Prokurator Regionalny w Rzeszowie; Cezary Pełczarski, Prokurator Okręgowy w Krośnie; Janusz Woźnik, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu; Artur Terlecki, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie; adw. dr Piotr Blajer, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie; Na uroczystość przybyli również przedstawiciele duchowieństwa, świata nauki, administracji zespolonej, dowódcy i funkcjonariusze służb mundurowych z regionu Podkarpacia. Służbę Więzienną reprezentowali m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Marek Grabek, kadra kierownicza i funkcjonariusze podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Gratulując jego otrzymania Wojewoda Podkarpacki podkreśliła, że prof. Czesław Kłak to wzorowy nauczyciel akademicki, z którym współpracuje od kilkunastu lat, człowiek niezwykle pracowity, uczony o uznanym dorobku naukowym i praktycznym, legislator przygotowujący nowatorskie projekty nowelizacji m.in. kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wojewoda podkreślała, że profesor Kłak to człowiek zaangażowany w ważne sprawy publiczne, zabierający głos w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, reformy procedur sądowych, reformy systemu penitencjarnego.

Prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka oraz nauk penitencjarnych. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych. Jest sędzią Trybunału Stanu oraz członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Zajmuje się m.in. problematyką penitencjarną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wykonywanie kary pozbawienia wolności, środków zabezpieczających, a także funkcjonowaniem systemu penitencjarnego. Od wielu lat prof. Czesław Kłak współpracuje ze Służbą Więzienną, m.in. służąc merytorycznym wsparciem dla kongresów, konferencji i seminariów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i wygłaszając podczas nich referaty, prezentujące aktualne wyniki badań w zakresie penitencjarystyki i kryminologii. Profesor Kłak zaangażował się i aktywnie wspierał ideę uruchomienia w Zakładzie Karnym w Rzeszowie oddziału dla kobiet odbywających krę pozbawienia wolności, jak również nowatorski projekt utworzenia Zakładu Karnego w Chmielowe – z docelowym przeznaczeniem dla kobiet. Za dotychczasowe zasługi w zakresie nauk penitencjarnych i współpracy ze Służbą Więzienną odznaczony został w roku 2016 przez Ministra Sprawiedliwości Złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Tekst: Jarosław Wojtowicz
Foto: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej