21 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Przemyślu, w której uczestniczył gen. insp. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Ponadto w obchodach wzięło udział również wielu znakomitych gości, m.in. Senator RP Mieczysław Golba, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, dyrektorzy jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie, szefowie lokalnych służb mundurowych, przedstawiciel związków zawodowych NSZZFiPW a także duchowieństwo.

Uroczystość, którą uświetniała obecność Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  w Rzeszowie, Orkiestry Wojskowej oraz pocztów sztandarowych służb mundurowych, rozpoczęła się  Mszę Świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przemyślu. Liturgię celebrował Arcybiskup Diecezji Przemyskiej Adam Szal.

Następnie uczestnicy przemaszerowali na Rynek Starego Miasta, gdzie odbyła się ceremonia nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Przemyślu. Po symbolicznym wbiciu pamiątkowych gwoździ oraz dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej nastąpiło poświęcenie sztandaru.

Senator Mieczysław Golba w swoim wystąpieniu znaczył że:   (…) Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Przemyślu zasługują na sztandar, przede wszystkim za swoją ciężką pracę i przywiązanie do służby oraz za wielką odpowiedzialność z jaką podchodzą do wykonywania swoich trudnych i niejednokrotnie niebezpiecznych obowiązków.

Sztandar jest symbolem miłości do ojczyzny i godnej służby. To znak tożsamości i wspólnoty – powiedział generał inspektor Jacek Kitliński, składając gratulacje funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Przemyślu

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W trakcie ceremonii nadania sztandaru osoby obecne na Rynku Starego Miasta mogły odwiedzić  stoisko promocyjne Służby Więziennej, gdzie można było zobaczyć wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, jak również uzyskać informacje na temat naboru do naszej formacji.

Sztandar Zakładu Karnego w Przemyślu  używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe, wręczania im orderów i odznaczeń.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: Pan Dariusz Delmanowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej