W trakcie konferencji prasowej w Nisku, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości -Marcin Warchoł i Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński, ogłosili plany utworzenia nowoczesnej, innowacyjnej jednostki penitencjarnej dla kobiet.

Konferencja
W konferencji zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, oprócz Marcina Warchoła i gen. Jacka Kitlińskiego, wzięli udział m.in.: podkarpaccy parlamentarzyści, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, prezesi sądów i prokuratur, Dyrektor Okręgowy Służy Więziennnej w Rzeszowie, samorządowcy z regionu. W trakcie spotkania w siedzibie Sądu Rejonowego w Nisku podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy nowej siedziby sądu i prokuratury rejonowej w Nisku. Podczas spotkania ogłoszono, projekt utworzenia w powiecie tarnobrzeskim jednej z najnowocześniejszych w kraju jednostek penitencjarnych dla kobiet.

Lokalizacja
Przewidziany w planach resortu Zakład Karny w Chmielowie, wychodzi naprzeciw nie tylko potrzebom wymiaru sprawiedliwości w ramach apelacji rzeszowskiej, ale ze względu na swoje ulokowanie w północnej części województwa – doskonale uzupełnia funkcjonowanie systemu penitencjarnego w pozostałej części kraju. Chmielów to ponad 2-tysięczna miejscowość położona w północnej części województwa Podkarpackiego, oddalona o około 9 km od Tarnobrzega i 14 km od Nowej Dęby. Leży bezpośrednio przy linii kolejowej relacji Rozwadów – Dębica, natomiast w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdziemy informacje o planowanej rozbudowie przebiegającej w pobliżu drogi ekspresowej S74. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę utrzymywanie kontaktów z rodzinami przez kobiety odbywające karę w nowej jednostce. Chmielów nie został wybrany przypadkowo – od lat 70-tych dwudziestego wieku, funkcjonuje tam Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Nisku – jednostka w której przebywa ok 200 osób, istnieje więc część infrastruktury dająca podstawy dalszego rozwoju. Rozważając lokalizację nowej jednostki analizowana jest perspektywa jej funkcjonowania w społeczności lokalnej. Społeczność Chmielowa i mieszkańcy pobliskich miejscowości doskonale wiedzą, że na takiego sąsiada zawsze można liczyć. Tak było w 2010 roku, kiedy to w dużej mierze dzięki funkcjonariuszom Służby Więziennej i skazanym ograniczono skutki powodzi.

Koncepcja
Zakłada się, że w ramach rozbudowy jednostki penitencjarnej w Chmielowie powstanie pawilon mieszkalny dla kobiet o pojemności ok. 250 miejsc zakwaterowania. Łącznie z już istniejącymi oddziałami jednostka będzie mogła pomieścić ok. 460 osadzonych. W budynku funkcjonować będzie również oddział terapeutyczny dla kobiet uzależnionych od alkoholu. Uzależnienie od alkoholu wciąż stanowi jeden z głównych problemów prowadzących na drogę przestępstwa. Dlatego tak ważnym jest eliminowanie czynnika leżącego u podstaw problemu. Oddział terapeutyczny w Chmielowie będzie kontynuował pracę realizowaną dotychczas przez funkcjonariuszy, terapeutów i psychologów z oddziału terapeutycznego w Nisku.

Praca w jednostce penitencjarnej dla kobiet na tyle różni się od pracy w zakładach karnych dla mężczyzn, że nie bez znaczenia jest posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry. Dlatego trzon załogi będą stanowić funkcjonariusze i funkcjonariuszki z Aresztu Śledczego w Nisku – to oni będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem młodszym funkcjonariuszom.

Korzyści dla regionu
Jednostka powstanie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” podstrefa Nowa Dęba, której zadaniem jest wzrost aktywności gospodarczej na terenach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. Oprócz oczywistych korzyści w postaci ponad nowych 100 miejsc pracy, funkcjonujący całą dobę zakład karny to instytucja która zawsze wpisuje się w „krwioobieg gospodarczy” regionu. Nowoczesny zakład karny to nowe możliwości dla lokalnych firm usługowych i placówek handlowych, to perspektywa rozwinięcia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców.

Na terenie zakładu karnego powstanie hala produkcyjna o powierzchni 1500 – 1700 m2. Powierzchnię hali będzie można adaptować w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie jednocześnie kilku rodzajów produkcji. Analiza rynku pracy na północy województwa Podkarpackiego i konsultacje przeprowadzone z przedsiębiorcami wskazały na duże zapotrzebowanie zatrudnienia odpłatnego kobiet przy produkcji lekkiej i precyzyjnej. Na chwilę obecną co najmniej cztery firmy deklarują zainteresowanie uruchomieniem produkcji w ramach programu „praca dla więźniów”.

Terminarz prac
W chwili obecnej jest za wcześniej na podawanie dokładnych kosztów inwestycji. Dotychczasowe doświadczenia z realizowanych inwestycji wskazują, że koszt powinien oscylować około 40 mln zł. Zasadnicza część kosztów zostanie sfinansowana ze środków pozabudżetowych, w tym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Część kosztów inwestycji może zostać pokryta ze środków zgromadzonych w Funduszu Aktywizacji Zawodowej w ramach realizacji programu „Praca dla więźniów”, a więc z pieniędzy wypracowywanych przez więźniów. Jak w przypadku każdej inwestycji prace w terenie musi poprzedzić przygotowanie dokumentacji, faza projektowa i przetargi na wykonawstwo. Zdaniem specjalistów od inwestycji cały proces powinien zająć od dwóch do trzech lat.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Robert Sabat

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej