Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni Ustawa Zasadnicza w momencie uchwalenia była drugim na świecie tak nowoczesnym aktem prawnym. Polska Konstytucja była wyrazem postępowej, oświeceniowej wizji nowoczesnego państwa – opartego o ideały wolności obywatelskiej i tolerancji. Dziś po 231 latach, dzień 3 Maja jest dla każdego z nas symbolem dążeń do życia w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

W dniu Święta Konstytucji na Rzeszowskim Rynku zbierają się mieszkańcy miasta, władze wojewódzkie i samorządowe, młodzież szkolna i akademicka, przedstawiciele podkarpackich instytucji i organizacji społecznych, by wspólnie z żołnierzami i funkcjonariuszami służb mundurowych Podkarpacia oddać honor twórcom Konstytucji 3 Maja.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Farnym, koncelebrowana pod przewodnictwem bpa seniora Kazimierza Górnego – pierwszego biskupa rzeszowskiego. W homilii Biskup podkreślił, że w tym dniu, Naród Polski jednoczy się, inaczej biją polskie serca i rodzą się w nas inne uczucia, aby świętować w jedności.

Następnie uczestnicy nabożeństwa wraz z pocztami sztandarowymi, a także pododdziały honorowe 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Związku Strzeleckiego „Strzelec” na czele z orkiestrą wojskową przemaszerowali na Rzeszowski Rynek, gdzie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyła się główna część uroczystości patriotycznych.

Po odczytaniu preambuły Konstytucji głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która podkreślała, że rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to święto będące w naszym kalendarzu, jest jednym z tych dni, w czasie którego, w sposób szczególny uświadamiamy sobie ogromną wartość jaką dla Narodu, ma własne suwerenne państwo. Wartość ta nabiera szczególnego znaczenia dzisiaj, kiedy wolność naszego wschodniego sąsiada jest zagrożona. Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl – zabierając głos przypomniał, że rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to symboliczna data kiedy uroczyście demonstrujemy swoje przywiązanie do polskości i bogatej tradycji Rzeczypospolitej. W tym dniu, silniej niż kiedykolwiek, czujemy związek z historią polskiej państwowości oraz z tymi, którzy ją współtworzyli.

Następnie pod rzeszowskim ratuszem odczytano Apel Pamięci i zabrzmiała salwa honorowa, po której uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Podkarpacką Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – ppłk Krzysztof Kulczycki wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Rzeszowie – ppłk Norbertem Gawłem.

Obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończyła defilada pododdziałów honorowych, w tym Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie pod dowództwem chor. Piotra Lwa.

Opracował: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej