Z dniem 1 marca 2024 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej plk dr Andrzej Pecka na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka powołał ppłk. Piotra Kosewskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Ppłk Piotr Kosewski został przyjęty do służby w Służbie Więziennej z dniem 01.11.1995 r. na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu. Od dnia 01.11.1998 r. wykonywał obowiązki kadrowe w jednostce podstawowej oraz w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie, a następnie w okresie 05.11.2001 r – 30.04.2016 jako specjalista w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej kolejno w Biurze Kontroli i Inspekcji, Biurze Kadr i Szkolenia, Biurze Spraw Wewnętrznych oraz jako kierownik zespołu w Zespole Kontroli. Od 10.05.2016 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu, od 7.04.2017 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie, a następnie od 18.09.2023 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce. 

Ppłk Piotr Kosewski posiada wykształcenie wyższe-magisterskie. Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, na kierunku: pedagogika. Ponadto w 1999 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w zakresie zarządzania jednostkami penitencjarnymi. W 1996 r. odbył szkolenie oficerskie Służby Więziennej. Ppłk Piotr Kosewski był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2002 r. nadano Mu brązową, w 2007 r. srebrną, a w 2013 r. złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Swoją postawą, kapitałem wiedzy specjalistycznej oraz zaangażowaniem w realizację zadań służbowych godnie reprezentuje szeregi Służy Więziennej.

 

Zespół OISW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej