W dniach 8-10 maja w Warszawie odbyły się IX Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński został zaproszony do Komitetu Honorowego targów, w Radzie Programowej uczestniczył płk Artur Dziadosz, z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Dla poprawy bezpieczeństwa

EUROPOLTECH to specjalistyczna impreza targowa dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz współdziałaniu z innymi formacjami bezpieczeństwa państwa. Służba Więzienna, jako formacja pełniąca ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, została zaproszona do udziału w targach oraz uczestnictwa w radzie programowej przedsięwzięcia. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, oraz sprzętu i uzbrojenia. Zaprezentowane zostały również rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy.

Służba Więzienna, a bezpieczeństwo publiczne

Służba Więzienna jako fundamentalnie ważna formacja dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa była jednym ze 150 wystawców prezentujących rozwiązania i technologie wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Każdego dnia niemal 30 tys. funkcjonariuszy chroni społeczeństwo przed sprawcami najpoważniejszych przestępstw, w jednostkach penitencjarnych przebywa ponad 70 tys. osób pozbawionych wolności, wśród nich znajdują się osoby niebezpieczne i zdemoralizowane odbywające dożywotnie i długoletnie kary pozbawienia wolności. Aby skuteczniej chronić społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności oraz wdrażają nowe rozwiązania technologiczne. W dobie zaawansowanych technologii, z których korzystają również przestępcy Służba Więzienna dostosowuje, zabezpieczenia, łączność, uzbrojenie, sprzęt ochrony osobistej i wyposażenie do najnowszych standardów.

Najnowsze technologie i modernizacja Służby Więziennej

Sposoby zarządzania zintegrowanymi systemami ochrony, najnowsze rozwiązania w dziedzinie uzbrojenia, ochrony obiektów oraz cyberbezpieczeństwa, to wszystko można było zobaczyć podczas targów EUROPOLTECH 2019. W ramach programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020, realizowane są zakupy nowoczesnego sprzętu, modernizacje systemów informatycznych, łączności i zabezpieczeń elektronicznych, remonty infrastruktury zakładów karnych i aresztów śledczych, oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników, wszystko to wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz lepszą ochronę obywateli.

Służba Więzienna na targach EUROPOLTECH 2019

Na stoisku Służby Więziennej przygotowanym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, zaprezentowano zabezpieczenia techniczne i ochronne stosowane w zakładach karnych i aresztach śledczych, systemy łączności oraz monitoringu. Wchodząc do tego sektora, odwiedzający przechodzili przez bramkę do wykrywania metali, a ich bagaże były prześwietlane, tak jak to się odbywa przy wejściu do jednostek penitencjarnych. Następnie można było zobaczyć stanowisko dowodzenia, z system łączności i monitoringu zintegrowanym z pojazdem konwojowym i celą mieszkalną, aby na koniec trafić do pomieszczenia, które oddaje realny wygląd celi więziennej. W kolejnych sektorach stoiska można było zapoznać się z historią Służby Więziennej, uzbrojeniem oraz środkami ochrony osobistej i Systemem Dozoru Elektronicznego. W ostatnim sektorze zarówno odwiedzający, jak i wystawcy mogli poznać możliwości podjęcia zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej, podjęcia kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zasady rekrutacji, możliwości rozwoju zawodowego oraz zadania i misję Służby Więziennej.

Stoisko przygotowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających targi. Targi EUROPOLTECH 2019 były doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych oraz specjalistami z dziedzin służących poprawie bezpieczeństwa. Gośćmi honorowymi targów byli płk Grzegorz Fedorowicz, z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz płk Zbigniew Brzostek Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, którzy z uznaniem odnieśli się do idei organizacji targów.

Galeria zdjęć: EUROPOLTECH 2019


Opracowanie i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej