Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego zorganizowano spotkanie dla uczniów w ramach programu „Szanuj zasady, chroń życie”

Na mocy podpisanego porozumienia Służby Więziennej z Inspekcją Transportu Drogowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu z uczniami 3 klasy LXXV LO w Warszawie. Projekt został przygotowany z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich, która planuje zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub też od niedawna dysponuje prawem jazdy. Głównym celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji, które mogą wpłynąć na resztę ich życia. i skutkować bezwzględną karą pozbawienia wolności. Spotkanie miało charakter szczególny, ponieważ uczestniczył w nim osadzony skazany za przestępstwo komunikacyjne w ruchu drogowym. Spotkanie prowadził z-ca MITD Zbigniew Kapciak. oraz z-ca działu ochrony chor. sztab. Jarosław Koźlak.

 

W trakcie lekcji omówiono m.in. zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczenia prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia. Wizyta młodzieży to również doskonała okazja, by przedstawić im podstawowe zasady odbywania kary pozbawienia wolności, a przede wszystkim wysłuchać skazanego, który swoim świadectwem przekazał uczniom, że jeden, niewłaściwy wybór niesie ze sobą poważne konsekwencje. Zgromadzeni usłyszeli również o jego przeżyciach związanych z pobytem w izolacji penitencjarnej takimi jak m.in. długa rozłąka z rodziną.

 

Mamy nadzieję że to spotkanie zapadnie na długo w pamięci młodzieży i w sposób pośredni lub bezpośredni wpłynie na ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Opracowanie:
ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej