W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się dwustopniowe Szkolenia dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, które zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”.

Kilka słów o szkoleniu

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się dwustopniowe Szkolenia dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W ciągu tego roku przeprowadzono dwie edycje szkoleń, w których przeszkolono 64 osoby. Każde szkolenie trwało łącznie dwa tygodnie i złożone było z dwóch stopni. Po ukończeniu każdego stopnia uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenie. W kursie udział wzięli pracownicy z zakładów poprawczych       i schronisk dla nieletnich z całej Polski. Organizatorem Kursu był Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Czego uczono na zajęciach?

Wykładowcy Ośrodka przygotowali dla uczestników szkolenia zajęcia praktyczne. Były to między innymi praktyczna nauka: samoobrony, ratownictwa przedmedycznego, środków przymusu bezpośredniego oraz działania zespołowego w obezwładnianiu osoby agresywnej, trening zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych, warsztaty z komunikacji i oddziaływań wychowawczych oraz rozpoznawania typów zaburzeń zachowania u nieletnich, a także zajęcia na temat substancji i środków odurzających. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w zajęciach przygotowując się do wyzwań jakie czekają ich w trudnej pracy zawodowej.

Aby byli "Bezpieczni w służbie i pracy"

Na uwagę zasługuje fakt, iż druga część ostatniej edycji szkolenia dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”. Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę zajmuje się osobami skazanymi za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, a także ukaranymi i tymczasowo aresztowanymi. Wśród nich występują uzależnieni od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zaburzonymi preferencjami seksualnymi, upośledzeni umysłowo, czy niepełnosprawni fizycznie. Przytłaczająca większość z nich to osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mająca poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. Wszyscy oni trafiają do – zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie poddawani są żmudnemu i trudnemu procesowi resocjalizacji. Resocjalizacja wykonywana jest przez odpowiednio wyszkolonych i przygotowanych do tego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy obecnie, w ramach prowadzonej kampanii, posiadaną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi chcą podzielić się z innymi przedstawicielami instytucji, których pracownicy, również z uwagi na wykonywane zadania, zajmują się pracą z trudnym podopiecznym.

Podsumowanie szkolenia

Po zakończeniu szkolenia w dniu 8 grudnia 2017 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy podziękował uczestnikom drugiej edycji szkolenia za zaangażowanie podczas zajęć i wręczył im zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

Zdjęcia: ppor. Mikołaj Cierpioł, chor. Robert Stryjaś

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej