26 marca 2024 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Pierwsze w tym roku uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. Uroczystość była zwieńczeniem starań i trudu włożonego w proces dydaktyczny zarówno samych słuchaczy jak i kadry dydaktycznej OSSW w Suchej.

W tym szczególnym dniu 175 słuchaczy zdało z wynikiem pozytywnym egzaminy końcowe szkolenia podoficerskiego. Najwyższą lokatę ze średnią 4,93 osiągnęli:

st. szer. Katarzyna Rzepka, ZK nr 1 w Grudziądzu OISW Bydgoszcz

st. szer. Przemysław Podolski, ZK we Wronkach OISW Poznań

st. szer. Krystian Kuboń, ZK w Potulicach OISW Poznań

szer. Monika Blask, AŚ w Międzyrzeczu OISW Poznań

oraz szer. Olaf Mikosz, ZK w Strzelcach Opolskich OISW Katowice

Ww. funkcjonariuszom Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej kpt. Justyna Kosicka udzieliła wyróżnia w postaci krótkoterminowo urlopu w wymiarze 2 dni.

Kpt. Justyna Kosicka - Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej dodatkowo za prezentowaną wzorową postawę oraz sumienne wykonywanie obowiązków nieetatowego dowódcy plutonu udzieliła funkcjonariuszom wyróżniania w postaci krótkoterminowego urlopu w wymiarze 2 dni.

Absolwenci szkolenia, w trakcie jego trwania z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach i akcjach charytatywnych, a także angażowali się w działalność na rzecz ośrodka. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej kpt. Justyna Kosicka udzieliła wyróżnienia 6 absolwentom w postaci krótkoterminowego urlopu w wymiarze 1 dnia.

Godnym pochwały jest liczny udział słuchaczy w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, podczas której, aż 73 z nich oddało w sumie 35,100 litrów krwi. Zostali za to wyróżnieni w postaci krótkoterminowego urlopu w wymiarze 2 dni.

Kpt. Justyna Kosicka w swojej przemowie serdecznie pogratulowała absolwentom i życzyła im dalszego rozwoju w szeregach Służby Więziennej. Podziękowała za zaangażowanie w akcje dobroczynne, a w szczególności za pomoc i inicjatywę cyt. „Byliście nieocenionym źródłem pomocy i wsparcia. Jednocześnie życzę Wam wiele satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu sukcesów zarówno osobistych i zawodowych”.

Na zakończenie uroczystości Komendant OSSW w Suchej serdecznie podziękowała również wykładowcom oraz dowódcy kompanii za trud włożony w proces nauczania i kształtowania właściwych postaw dzisiejszych absolwentów szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerów Służby Więziennej. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że absolwenci we właściwy sposób wykorzystają w służbie zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności: „Jestem przekonana, że zdobyta w ośrodku wiedza i doświadczenie pozwoli Wam sprawnie i bezpiecznie pełnić niełatwą służbę po powrocie do Waszych jednostek macierzystych".

W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas płk Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, nadkom. Marcin Szulczyk – Komendant Powiatowy Policji w Tucholi oraz Pan Adam Wenda – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica.

kpt. Emilia Michalska

zdjęcia st. kpr. Rafał Helmin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej