W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu 16.10.2023 odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jest to wiedza ratująca życie, dlatego warto ją posiadać, bo nigdy nie wiemy, kiedy może nam się przydać. Szkolenie stanowiło element systematycznego podnoszenia umiejętności funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym obszarze.

Podstawa prawna

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy jest uregulowany prawnie na podstawie – art. 162 Kodeksu Karnego „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pozwalają na szybsze i sprawniejsze wykonywanie podstawowych czynności ratujących życie do czasu przyjazdu karetki. Im częściej przypominana jest wiedza i umiejętności z tego zakresu tym większe prawdopodobieństwo odpowiedniej reakcji w sytuacji konieczności podjęcia działań ratujących życie drugiej osobie. Podczas trwania szkolenia Kierownik Ambulatorium chor. sztab. Edyta Mazur na co dzień pełniąca służbę w żytkowickim zakładzie karnym zapoznała uczestników szkolenia z podstawowym zabiegiem resuscytacyjnym, obejmującym kilka kroków, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Szkolenie dotyczył zarówno teoretycznych aspektów jak i praktycznych umiejętności. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy mieli możliwość prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne, a także wykorzystać automatyczny defibrylator zewnętrzny czyli AED.

 

Zdjęcia oraz tekst: kpt. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej