Funkcjonariusze Służby Więziennej w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie zmagali się dziś z niecodziennym incydentem. W jednostce ogłoszono alarm, którego przyczyną był pożar w budynku administracji. Niezwłocznie przystąpiono do akcji ratowniczej.

Pierwszy dzień jesieni w Stawiszynie zapowiadał się spokojny. Słoneczny poranek 23 września 2020 został jednak zakłócony przez alarm! W budynku administracji jednostki penitencjarnej wybuchł pożar. Tuż przed godziną 9.00 funkcjonariusz Aresztu podczas wykonywania czynności służbowych zauważył pożar instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni. Doszło do zadymienia całego korytarza budynku biurowego. Pożar rozprzestrzeniał się. O zagrożeniu został powiadomiony dyrektor jednostki. Wdrożono odpowiednie procedury, powiadomiona została straż pożarna, podjęto próbę gaszenia pożaru. Dyrektor zarządził natychmiastową ewakuację pracowników i funkcjonariuszy z zagrożonego obiektu. Niestety podczas próby zażegnania ognia jeden z pracowników zasłabł, zatruł się dymem i nie mógł samodzielnie wydostać się na zewnątrz.

Kilka minut po powiadomieniu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia docierają jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Białobrzegów oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stawiszyna. Kierujący Działaniami Ratowniczymi funkcjonariusz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej dokonał rozpoznania miejsca zdarzenia i zgłosił potrzebę zadysponowania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Policji. Zastęp strażaków ze Stawiszyna błyskawicznie rozwiną linię gaśniczą w celu doprowadzenia prądu wody do wewnątrz budynku. Zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia, odłączono zasilanie elektryczne budynku. Strażacy przeprowadzili bezpieczną ewakuację. Dyrektor jednostki przekazał strażakom wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia dalszych działań, o liczbie osób, rozmieszczeniu pomieszczeń i ich wyposażeniu. KDR otrzymuje informację o osobie, która niestety nie zdołała samodzielnie ewakuować się ze strefy zagrożenia. Trwa akcja gaszenia pożaru. Ze względu na deficyt wody, zaistniała potrzeba zbudowania zasilania pojazdów gaśniczych z pobliskiego zbiornika wodnego. Podczas gaszenia pożaru zostaje odnaleziony poszkodowany. Zastęp OSP Stawiszyn ewakuuje poszkodowaną osobę w bezpieczne miejsce, gdzie zostaje jej udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc. Do czasu przekazania poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego, zostaje on pod stałą opieką ratowników JRG Białobrzegi. Pożar został zlokalizowany. Zadymienie w budynku maleje. Przez kolejne minuty trwa dogaszanie pożaru oraz przeszukanie miejsca objętego działaniem ratowniczo – gaśniczym. Innych osób poszkodowanych na szczęście nie było.

Nikomu nic się nie stało! Zaprezentowany scenariusz to tylko ćwiczenia, mające na celu doskonalenie prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia pożaru, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, współdziałania służb w przypadku pojawienia się zagrożeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Wszystkie cele – jak podkreślają organizatorzy ćwiczeń – zostały zrealizowane, co pozwoliło dokonać pozytywnej oceny gotowości operacyjno – technicznej sił i środków biorących udział w akcji.

Bezpieczeństwo jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, dla więzienników jest sprawą o najwyższym priorytecie. Nie jest ono mierzone wyłącznie „wysokością muru” otaczającego więzienie. Bezpieczeństwo to przede wszystkim dbałość o zdrowie i życie wszystkich, którzy przebywają na terenie jednostki penitencjarnej. Dlatego składamy podziękowania dla organizatorów całego przedsięwzięcia. W szczególności dziękujemy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Grójcu panu ppłk. Adamowi Piórkowskiemu, zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu pani ppłk. Joannie Małocha, Kierownikowi Działu Ochrony panu ppor. Bartłomiejowi Kawińskiemu, Kierownikowi ćwiczeń panu st. kpt. Damianowi Jagiełło, Kierownikowi Działań Ratowniczych panu mł. kpt. Pawłowi Mirkowskiemu, Głównemu rozjemcy panu kpt. Hubertowi Górce, Kierownikowi pozoracji panu kpt. Marcinowi Szubińskiemu oraz wszystkim strażakom JRG Białobrzegi, OSP Stawiszyn i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy zaangażowali się w realizację całego przedsięwzięcia. Obyśmy tego typu scenariusze realizowali wyłącznie podczas ćwiczeń.

Tekst i zdjęcia: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej