Po raz kolejny osadzeni mysłowickiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w  programie aktywizacji zawodowej.

Oddziaływania zrealizowano na podstawie  programu rekomendowanego przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej pt. „Szukam pracy – program szkolenia w klubie pracy”.

W pierwszej w tym roku edycji uczestniczyło 14 skazanych. Podczas zajęć mieli oni okazję  uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące ich do aktywnego i samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Do współpracy w realizacji programu Areszt zaprosił Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach i  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Będzinie.

Oddziaływania resocjalizacyjne związane z obszarem aktywizacji zawodowej sprzyjają pełniejszej readaptacji społecznej skazanych i mogą mieć wpływ na ograniczenie zjawiska powrotności do przestępstwa.

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Chechelska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej