Z inicjatywy Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia grupa 8 skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu została skierowana do pracy przy usuwaniu skutków lokalnych podtopień w Rydułtowach.

Skazani zaczęli pracę w sobotę rano.  Pracują nieodpłatnie na rzecz samorządu lokalnego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Raciborzu a Burmistrzem Miasta Rydułtowy. Czyszczą ulice, usuwają błoto, naprawiają zniszczenia spowodowane ulewą. Prace będą trwały do poniedziałku włącznie.

„Wskutek podtopień spowodowanych gwałtowną burzą mieszkańcy Rydułtów i okolic doświadczyli znaczących strat materialnych. Zniszczeniu uległa również infrastruktura miejska. Wobec takich zdarzeń Służba Więzienna nigdy nie pozostaje obojętna. Dlatego do pomocy przy usuwaniu skutków podtopień zaangażowaliśmy osadzonych.” – podkreśla mjr Maciej Konior, Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu.

„Angażowanie osadzonych do pracy na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności potrzebujących, stwarza idealny grunt dla oddziaływań wychowawczych. Tego typu działalność konfrontuje osadzonych z cierpieniem innych osób. Wzbudza empatię i wrażliwość na potrzeby innych. Pozwala odpracować społeczny dług” - podsumowuje akcję Justyna Poznakowska, wychowawczyni w zakładzie karnym.

Tekst i zdjęcia: mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej