Oddziaływania kulturalno – oświatowe są – zgodnie z zamysłem ustawodawcy – ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Fair play – sprawiedliwa gra

Poprzez zajęcia sportowe osadzeni mają okazję uczyć się zasad fair play, nabywają zdolności adaptacyjnego komunikowania się, przestrzegania reguł, zasad i respektowania postawionych granic. Dla wielu jest to okazja, by poznać nowe sposoby i obszary sprzyjające adaptacyjnemu zagospodarowaniu czasu wolnego i poszukiwaniu akceptowanych społecznie rozrywek.

Zwycięski set

W ramach oddziaływań tego typu – w bieżącym tygodniu funkcjonariusze działu penitencjarnego zorganizowali dla osadzonych turniej tenisa stołowego. W rozgrywkach wzięło udział 24 skazanych. By wyłonić zwycięzcę rozegrano ponad 30 meczy.

W turnieju – dzięki współpracy z MOSIR Mysłowice – sędziował Jan Jakubiak – sędzia i trener tenisa stołowego.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej