W ramach oddziaływań kulturalno – oświatowych – osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem Grupy Jurajskiej GOPR.

Prelekcja dla osadzonych poświęcona była zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Osadzeni dowiedzieli się o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach korzystania ze zbiorników wodnych, górskiej turystyki pieszej czy zwiedzania jaskiń.

 Kwestie związane z braniem na siebie odpowiedzialności za siebie i innych bardzo często są bagatelizowane przez osoby wchodzące w konflikt z prawem. Niejednokrotnie w grupie tej dominuje model zachowania oparty o cedowanie na otoczenie odpowiedzialności za własne czyny i przypisywanie otoczeniu winy za własne błędne i szkodliwe decyzje. Spotkania takie jak te mają na celu  zmotywowanie osadzonych do zmiany dotychczasowych wzorców zachowania i funkcjonowania społecznego, są ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej