W dniach 8-10 listopada br. funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej brali udział w warsztatach poświęconych zagrożeniom mogącym wystąpić wśród osób umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Warsztaty zorganizowano z inicjatywy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk. SG Marka Łapińskiego. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć. Uczestnikami warsztatów byli funkcjonariusze SG rekrutujący się głównie ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Część teoretyczną poprowadzili mjr dr Sebastian Pich z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego, którzy przybliżyli uczestnikom warsztatów zagrożenia towarzyszące zjawisku radykalizacji. Część praktyczna w została zrealizowana przez kpt. Leszka Kołtuna ze Służby Więziennej, który obok teoretycznego wystąpienia, był również autorem scenariusza ćwiczeń, przeprowadzonego wspólnie z instruktorami z wrocławskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Zajęcia praktyczne odbywały się w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w pomieszczeniach służbowych, zaadaptowanych na więzienne cele.

Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń i doskonalenie posiadanych umiejętności niezbędnych do właściwego realizowania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy biorących udział w warsztatach.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: Straż Graniczna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej