Delegacje funkcjonariuszy Służby Więziennej z całej Polski uczestniczyły w uroczystościach poświęconych obchodom Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy Cudu Nad Wisłą.

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska nazywana także Cudem nad Wisłą – to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku, kiedy to Polska, stojąca na krawędzi klęski, stawiła opór i pokonała armię bolszewicką. W następnych miesiącach, kilka kolejnych zwycięstw polskiej armii zapewniło niepodległość kraju i doprowadziło do zawarcia traktatu pokojowego z Rosją Radziecką i Ukrainą, zabezpieczając wschodnie granice państwa polskiego do 1939 roku.

Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje doroczne święto - Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione w dniu 30 lipca 1992 roku. Nawiązuje ono do tradycji jego obchodzenia w II Rzeczypospolitej, upamiętniając rocznicę słynnego manewru Wojsk Polskich znad Wieprza w 1920 roku. Święto Żołnierza w II Rzeczypospolitej ustanowił Minister Spraw Wojskowych gen. broni Stanisław Szeptycki rozkazem z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim: W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.

Ku pamięci

W tym roku obchody Święta Wojska Polskiego oraz Cudu nad Wisłą miały wyjątkowy charakter, ponieważ odbywały się w setną rocznicę zwycięskiej bitwy. W obchodach organizowanych w całym kraju nie zabrakło funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy razem z przedstawicielami innych służb mundurowych oraz Polkami i Polakami w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za trud, poświęcenie oraz walkę, która uratowała rodzącą się niepodległość.

BDG SW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej