Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych w ramach, których mieli okazje poznać lokalną historię: Żołnierzy Wyklętych oraz bitwy Legionistów Polskich 1914 r.

Pielęgnowanie Naszej Historii w ramach zajęć kulturalno-oświatowych

  W dniu 12 lipca br. grupa skazanych wraz z wychowawcą w ramach zajęć kulturalno-oświatowych udała się pod Pomnik - Mauzoleum Legionistów Polskich oraz pomniki żołnierzy walczących w 1946 roku. Warto pamiętać i spotykać się w takich miejscach, aby odbyć cenną lekcję historii i przypomnieć sobie, jak ważne były to wydarzenia. To dzięki takim bitwom Polscy Żołnierze utorowali nam drogę do wolności.

Historia w okół NAS

  Często zapomniane… zarośnięte drzewami, mchem…. Wiele jest takich miejsc… o których zapominamy… Miejsc, które opowiadają historię… Historię ludzi… żołnierzy, którzy walczyli i zginęli za kraj… Za kraj w którym jesteśmy wolni… Za Polskę… Dlatego cyklicznie organizujemy w ramach zajęć kulturalno-oświatowych zwiedzanie takich miejsc. Niedaleko Zakładu Karnego w Żytkowicach znajduje się Pomnik-mauzoleum Legionistów Polskich poległych w walkach pod Laskami i Anielinem w dniach 22–24 października 1914 r. Zabytkowe mauzoleum legionistów w Żytkowicach jest wyjątkowym miejscem, ponieważ wśród wielu cmentarzy wojennych jest jedyną nekropolią ulokowaną w miejscu bitwy stoczonej przez żołnierzy polskich w tym okresie. W walkach tych brał udział 1 Pułk Legionów Polskich, wchodzący w skład 46 austriackiej dywizji obrony krajowej. Warto wspomnieć, że polskimi oddziałami dowodził Józef Piłsudski, a w walkach brało udział wielu późniejszych generałów oraz wysoko postawionych wojskowych w tym przyszli Marszałkowie Polski – Edward Rydz Śmigły i Michał Rola Żymierski. Podczas walk na tym terenie poległo około 250 legionistów. Kolejnym pomnikiem, który odwiedziliśmy był pomnik żołnierzy walczących w 1946 roku w oddziale mjr Franciszka Jerzego Jaskulskiego ps. „ Zagon”, „Zagończyk”, który operował głównie w okolicach Zwolenia i Kozienic. Jest to kolejne spotkanie z historią okolicznych terenów. Skazani mają możliwość zapoznać się z bohaterskimi czynami rodaków walczących o niepodległość kraju. W trakcie zajęć przedstawiono rys historyczny miejsc w których się znajdowali, jak również czas i okoliczności powstania pomników. Skazani dzięki takim inicjatywom zwiększają swoja motywację do dalszej pracy nad sobą przy jednoczesnym poznawaniu dumy i tradycji BIAŁO-CZERWONEJ historii.

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej