W dniu 10.06.2020r. w Urzędzie Miejskim w  Przemyślu Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu mjr Arkadiusz Skafiriak przekazał Prezydentowi Miasta 1600 maseczek ochronnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

To już kolejne przekazanie maseczek uszytych przez osadzonych przebywających w tutejszym zakładzie karnym, w ramach programu resocjalizacyjnego pt. "Uszyć zdrowie". Trafią one do instytucji, których podopieczni wymagają szczególnej pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Przekazane maseczki posłużą personelowi i podopiecznym takich podmiotów jak Dom Pomocy Społecznej, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Przemyski Klub „Amazonki”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Realizacja programu resocjalizacyjnego, której efektem jest szycie maseczek ochronnych przez osoby pozbawione wolności, jest wyrazem wsparcia i solidarności z instytucjami i podmiotami, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Zarówno program resocjalizacji „Uszyć zdrowie”, jak też przekazanie maseczek jest odpowiedzią Zakładu Karnego w Przemyślu na akcję prowadzoną przez Służbę Więzienną wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga, której celem jest pomoc szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka.


 

tekst: szer. Joanna Mendygral

zdjęcia: Dzięki uprzejmości UM w Przemyślu


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej