W dniach 05-07 kwietnia w Łazach odbyły się XIII Ogólnopolskie Warsztaty niesienia posłania AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, którego organizatorem był zachodniopomorski Region Wspólnoty AA.

W polskich zakładach karnych oraz aresztach śledczych przebywa wielu osadzonych, którzy borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu. Służba więzienna realizując przepisy prawa wynikające z Kodeksu Karnego wykonawczego (art. 81 Kkw oraz art. 96 Kkw) obejmuje ich   specjalistycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi. W izolacji penitencjarnej, która najczęściej przerywa ich destrukcyjny styl życia osadzeni mają szansę zostać pacjentami oddziałów terapeutycznych.

W polskich jednostkach penitencjarnych znajdują się w chwili obecnej 33 oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Dysponują one łącznie 1218 miejscami. Najczęściej w tych miejscach w jednostce, choć nie tylko tam, skazani mają szansę spotkać Wspólnotę AA. Trzeźwi alkoholicy z tej Wspólnoty są obecni w polskich jednostkach penitencjarnych od 1987r., kiedy to za murami więziennymi powstała pierwsza grupa AA.

Obecnie w Polsce nie ma już jednostki penitencjarnej, która nie otwierałaby swoich bram dla Wspólnoty AA. Dowodem wzorowej współpracy Służby Więziennej i Wspólnoty AA są organizowane cyklicznie warsztaty, konferencje, spotkania informacyjne.

Jak co roku warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wzięło w nich udział ponad 400 osób, w tym ponad 70 funkcjonariuszy Służby Więziennej (psychologów wychowawców oraz kierowników działów terapeutycznych). W roli Powierników klasy A Wspólnoty Anonimowych Alkoholików a zarazem jako reprezentanci Służby Więziennej wystąpili ppłk Edyta Gulbinowicz zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie oraz kpt. Andrzej Bujkowski kierownik oddziału terapeutycznego w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Współpraca Służby Więziennej i polskiego AA znana jest i ceniona w całym świecie, więziennicy z różnych krajów europejskich z Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Bułgarii, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, Łotwy oraz Słowenii, przyjechali po to, by nasze dobre praktyki przenieść na grunt więzień w swoich krajach. Był to czas wymiany doświadczeń, podziękowań oraz pracy nad rekomendacjami do dalszej, skutecznej współpracy.

Wśród zaproszonych gości byli płk Andrzej Leńczuk Dyrektor Biura Penitencjarnego w CZSW w Warszawie, płk Piotr Warenik, płk Jacek Wiśniewski  Dyrektor Okręgowy SW w Koszalinie, dyrektorzy jednostek z tych okręgów, tj. płk Bogumiła Skorna Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie i płk Wojciech Brzozowski Dyrektor ZK w Czarnem – wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości jednoznacznie wskazywały na to, że działania Wspólnoty AA są stałym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych podejmowanych wobec skazanych przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych.

Płk Andrzej Leńczuk w swoim wystąpieniu wielokrotnie wskazał na potrzebę dalszej współpracy w zakresie zdrowienia skazanych przy współudziale Wspólnoty AA. Złożył  serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę wykonywaną w sposób systematyczny i odpowiedzialny przez członków Wspólnoty AA. Ciepłe słowa i przychylność tak ważnych osób w SW pozwala Wspólnocie AA w dalszym ciągu nieść posłanie za mury alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Warsztaty zakończyły się deklaracją dalszej, dobrej współpracy oraz potrzebą organizacji spotkań informacyjnych na temat zakresu działań Wspólnoty AA w jednostkach penitencjarnych wśród kadry zarządzającej.

 

Tekst:

ppłk Edyta Gulbinowicz

kpt. Andrzej Bujkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej