W Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się szkolenie z technik samoobrony skierowane do nowo przyjętych do służby kobiet z tutejszej jednostki oraz z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej.

Warsztaty miały na celu podniesienie umiejętności samoobrony funkcjonariuszek mających bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.

Specyfika szkolenia

Szkolenie poprowadzone zostało przez funkcjonariuszy działu ochrony Zakładu Karnego w Cieszynie, którzy są instruktorami samoobrony. Prowadzący szkolenie zwracali szczególną uwagę na ćwiczenia praktyczne, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie obowiązków służbowych oraz na rozpoznawanie werbalnych i niewerbalnych sygnałów agresji.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z racji specyfiki pełnionych obowiązków cyklicznie podnoszą swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Muszą skutecznie podejmować działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Nieodzowna jest również współpraca funkcjonariuszy rożnych działów i wzajemne ubezpieczanie się.

W planie szkoleń dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie przewidziane są kolejne ćwiczenia i warsztaty praktyczne doskonalące umiejętności odparcia ataku oraz poszerzające wiedzę, dotyczącą niwelowania agresywnego zachowania osadzonych.

 

Tekst i foto: kpt. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej