Kolejna szkoła dołączyła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU” związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży.

Zakład Karny w Cieszynie tym razem odwiedziła klasa mundurowa z Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego z Cieszyna.

Wizyta miała na celu przestrzec młodzież przed zachowaniami niezgodnymi z prawem oraz uświadomić jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich.

W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się także z historią tutejszej jednostki penitencjarnej, funkcjonariusze przybliżyli charakter i warunki pracy w zakładzie karnym, omówiono zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości kształcenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Klasa miała ponadto możliwość zapoznać się ze sprzętem i środkami ochrony osobistej wykorzystywanymi w Służbie Więziennej oraz zwiedzić teren więzienia.

 

Tekst i foto: kpt. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej