W Zakładzie Karnym w Cieszynie odbył się koncert muzyczno-profilaktyczny z pozytywnym przesłaniem dla osadzonych.

Spotkanie w ramach zajęć kulturalno – oświatowych zostało zorganizowane przy współpracy z Fundacją SNAP – Stop Narkomani, Alkoholizmowi, Przemocy oraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Pomocy Resocjalizacyjnej „FILEO”.

Prawdziwa historia życia

Prowadzącą koncert była Małgorzata Wnuk-Lipińska, która pomiędzy utworami opowiadała o działalności fundacji, a przede wszystkim o kolejach własnego życia. Na przykładzie własnych doświadczeń, którym od najmłodszych lat towarzyszył alkohol, narkotyki i przemoc domowa, uświadamiała osadzonych o zagrożeniach jakie niosą za sobą wszelkie uzależnienia i przemoc. Własne refleksje kończyła myślą, że zawsze istnieje szansa zmiany, a życie w zgodzie z prawem jest możliwe i warte zaangażowania. Spotkanie było prawdziwą lekcją życia, która zmuszała do refleksji nad swoim dotychczasowym stylem życia.

Działalność fundacji

Fundacja SNAP zajmuje się m.in. pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz innych środków i substancji psychoaktywnych, wsparciem osób objętych procesem resocjalizacji oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie. W ramach swoich oddziaływań fundacja zajmuje się także działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków, alkoholu lub dopalaczy. Organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i edukacyjne dla rodziców oraz nauczycieli.

 

Tekst i foto: kpt Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej