W Cieszynie na hali MOSIR w dniach 9-10 marca 2024 r. już po raz piaty odbyło się Szkolenie Służb Mundurowych organizowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych. Współorganizatorem tego wydarzenia był Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe z Cieszyna.

Efekty szkolenia

Celem szkolenia było działanie na rzecz podniesienia wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy, co wpłynie na zwiększenie ich profesjonalizmu w wykonywanych obowiązkach służbowych oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Tematyka szkolenia

Bazowy program szkoleniowy obejmował zajęcia z taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów dwu osobowych oraz rozszerzenie szkolenia z interwencji przy naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Było to między innymi szkolenie z zakresu interwencji przy oporze biernym i czynnym (napastnik nieuzbrojony), interwencje podczas bójki, techniki kajdankowania, transport osoby zatrzymanej, interwencje przy pojeździe oraz komunikacja podczas interwencji.

Ciągłe doskonalenie

Dodatkowo w miniony piątek funkcjonariusze Służby Więziennej z innych jednostek, biorący udział w szkoleniu, mieli także okazję do przećwiczenia technik interwencyjnych w małych pomieszczeniach tzn. w celi mieszkalnej i zabezpieczającej na terenie cieszyńskiej jednostki penitencjarnej.

Dziękujemy funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Cieszynie bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie i organizację szkolenia, wszystkim uczestniczącym w szkoleniu oraz Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu z Cieszyna i firmie STX Hurt-Detal za wsparcie organizacyjne wydarzenia.

Fotoreportaż portalu OX.pl

Relacja wideo portal OX.pl

Artykuł o szkoleniu portalu beskidzka.24

 

Tekst i foto: kpt. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej