W ramach realizowanego w Zakładzie Karnym w Cieszynie programu readaptacji społecznej „Twórcza Resocjalizacja” skazani w okresie przedświątecznym przygotowali ozdoby oraz kartki świąteczne.

Zajęcia wielkanocne odbyły się przy udziale uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki z Pszczyny. Młodzież z klasy mundurowej, pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, pomagała skazanym wykonać drzewka wielkanocne. Natomiast studenci resocjalizacji podczas następnych zajęć wspólnie z osadzonymi przygotowywali w różnych technikach kartki świąteczne.

Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych z osobami pozbawionymi wolności ma na celu m.in. kreowanie twórczych, otwartych i prospołecznych postaw. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, wdrażania do społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego i rozwoju twórczości własnej.

Program „Twórcza Resocjalizacja” został napisany w celu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długotrwałe kary pozbawienia wolności. Jak i również z myślą o osadzonych, którzy wykazują zainteresowanie procesem rozwijania i kreowania własnych potencjałów. Zajęcia zakładają dostarczenie skazanym wiedzy na temat zasad komponowania prac twórczych w różnych technikach, możliwości wyrażenia siebie różnymi środkami, a także umożliwia indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

Działania resocjalizacyjne programu wpływają na dwa wymiary kształtowania tożsamości osadzonych: wymiar wewnętrzny poprzez kreowanie rozwoju ich potencjałów i wymiar społeczny poprzez prezentowanie ich różnorodnych, pozytywnych dokonań.

 

Tekst i foto: kpt. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej