Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili przemyt narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

W dniu 27 marca 2024 roku w trakcie prowadzonych czynności służbowych, podczas kontroli listu poleconego adresowanego do skazanego, funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili ukryty woreczek strunowy z białym proszkiem o wadze 2,20 g. Wstępne badania wykazały obecność dopalaczy.

Funkcjonariusze zakładu karnego zabezpieczyli substancję i wraz z danymi nadawcy listu przekazali przesyłkę Policji. Dyrektor ZK Cieszyn wszczął czynności wyjaśniające.

Funkcjonariusze Służby Więziennej są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych. Pierwszą linię stanowią tu funkcjonariusze działu ochrony kontrolujący przy pomocy m.in. urządzeń technicznych przedmioty dostarczane osadzonym. Profesjonalna postawa i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy zakładu karnego zapobiegło przedostaniu się na teren jednostki niedozwolonej substancji mającej wpływ na jej bezpieczeństwo.

 

Tekst i foto: kpt Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej