Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie 20 marca uczestniczyli w Uroczystym Apelu pod Wałką w 82. rocznicę zamordowania 24 żołnierzy ZWZ AK przez hitlerowskich okupantów.

Miejskie uroczystości patriotyczne rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie po przemowie Burmistrza Miasta Cieszyn Pani Gabrieli Staszkiewicz, odbyła się modlitwa ekumeniczna, po której pod pomnikiem upamiętniających zamordowanych, złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Apel zakończyło odśpiewanie Roty.

82 lata temu – 20 marca 1942 roku, w lasku pod Wałką w Cieszynie, w pokazowej egzekucji powieszono 24 Polaków zaangażowanych w działalność konspiracyjną na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Wszyscy skazani zostali zatrzymani na przełomie 1941 i 1942 r. podczas przeprowadzonej na Śląsku Cieszyńskim serii aresztowań mających na celu zniszczenie działających tu organizacji konspiracyjnych. Podczas kilkumiesięcznego pobytu w więzieniach w Cieszynie i Mysłowicach byli poddawani brutalnym przesłuchaniom. Następnie postawieni zostali przed sądem specjalnym w Katowicach, który skazał ich na karę śmierci. Zarzucono im przynależność do „zbrodniczej tajnej organizacji polskiej mającej na celu oderwanie Śląska od Rzeszy Niemieckiej, planowanie zatrucia wody w studniach i wodociągach, wysadzanie mostów, sabotaże w zakładach pracy, wysyłanie do Generalnego Gubernatorstwa paczek z żywnością dla Polaków, którzy się tam ukryli oraz paczek dla więźniów oświęcimskich, uprawianie propagandy antyniemieckiej przez wydawanie ulotek i tajnych gazetek”. Po wydaniu wyroku katowicka komenda gestapo zarządziła przeprowadzenie w Cieszynie publicznej egzekucji skazanych.

Tekst: kpt. Tomasz Głasek; foto: archiwum ZK Cieszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej