W ramach współpracy z kuratorami sądowymi Zakład Karny w Cieszynie w dniu 20 grudnia br. odwiedziła grupa aplikantów kuratorskich z Sądów Rejonowych w Cieszynie, Bielsku Białej oraz w Żywcu.

Podczas spotkania została przybliżona historia i struktura funkcjonowania cieszyńskiej jednostki penitencjarnej.

Prowadzący spotkanie oprócz odpowiedzi na szereg pytań, starali się również przybliżyć charakter pracy w Służbie Więziennej oraz sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec skazanych m.in. takich jak realizowane programy readaptacji i zatrudnienie.

Nasi goście mieli także możliwość zwiedzenia oddziału mieszkalnego i zapoznania się architekturą cieszyńskiego więzienia.
 

Tekst: kpt. Tomasz Głasek; foto: st. kpr. Sara Cienciała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej