Nowy kontrahent zatrudniający kolejnych osadzonych w ramach rządowego programu „ Praca dla więźniów”

W dniu 27.11.2017 roku na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej doszło do podpisania kolejnej umowy z kontrahentem zewnętrznym reprezentowanym przez właścicieli Zakładu Produkcyjno – Handlowego SEARGE z Zagórek koło Chojnic oraz Panem Dyrektorem Zakładu Karnego w Czarnem ppłk. Wojciechem Brzozowskim. W ramach porozumienia osadzeni z terenu Naszej jednostki będą świadczyć zatrudnienie w w/w firmie o profilu stolarskim. Kontrahenci zatrudniający osadzonych nie kryli zadowolenia z podpisanego porozumienia i zadeklarowali długoterminową systematyczną współpracę z ewentualną możliwością zwiększenia zatrudnienia.

 

Tekst: mjr Mariusz Górecki

Zdjęcia: kpt. Rafał Piekuś

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej