W kwietniu funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem wzięli udział w konferencji „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie", która odbyła się w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Pod patronatem COSSW w Kulach Służbę Więzienną reprezentowali funkcjonariusze czarnieńskiej jednostki ppor. Łukasz Treder - zastępca kierownika działu ochrony oraz st. kpr. Paweł Kowalski - młodszy inspektor działu ochrony. Podczas konferencji nasi Prelegenci wygłosili wykład p.t. „Bezpieczna przestrzeń powietrzna nad jednostką penitencjarną Służby Więziennej”, w którym omówili zagrożenia dla jednostek penitencjarnych związane z upowszechnieniem bezzałogowych statków powietrznych, zaprezentowali także możliwości wykorzystania neutralizatora dronów wykorzystywanego w Zakładzie Karnym w Czarnem. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a liczne prośby o dane kontaktowe zwiastują chęć skorzystania z doświadczeń Służby Więziennej przez wiele instytucji i służb mundurowych.

Dziękujemy naszym kolegom za godne reprezentowanie naszej formacji, jak również ppłk. Jackowi Chmielowi, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem, za przychylność w kwestii udziału funkcjonariuszy podległej mu jednostki w tym wydarzeniu.

zdjęcia: Klaudia Mizak, mjr Krystian Sapun, ppor. Łukasz Treder

tekst: kpr. Natalia Prach/ mjr Paweł Wcisło

ilustracja: Organizatorzy Konferencji

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej