19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.

Marek Edelman, który przeżył likwidację getta pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. W rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie, by oddać hołd poległym. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. To właśnie żółty żonkil stał się symbolem zbiorowej pamięci.

Akcji organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN towarzyszy hasło"Łączy nas pamięć". Organizatorzy głęboko wierzą, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

Osadzeni w ramach akcji społeczno-edukacyjnej nie tylko wycinali i składali papierowe kwiaty - symbol pamięci o powstaniu w getcie, ale mieli również okazję uczestniczyć w pogadance i seansie filmowym. Dzięki zajęciom osadzeni kształtują swoją świadomość historyczną i pogłębiają wiedzę, aby móc lepiej zrozumieć współczesność.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej