W dniu 8 lutego 2024 roku funkcjonariusze Służby Więziennej w całej Polsce po raz drugi obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej. Z tej okazji Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze płk Zbigniew Jankowski zwołał uroczystą odpraw, którą swoją obecnością uświetniła przedstawicielka polskiego parlamentu Posłanka na Sejm RP Alicja Łopkowska-Gołaś.

Dzień Tradycji Służby Więziennej nawiązuje datą do Dekretu o tymczasowych przepisach więziennych z 8 lutego 1919 r., którego sygnatariuszami byli Marszałek Józef Piłsudski, Minister Sprawiedliwości Leon Supiński oraz Prezydent Rady Ministrów Ignacy Padarewski. Dekret był pierwszym aktem prawnym w odrodzonej Rzeczypospolitej traktującym o strukturze zarządzania więziennictwem. Wbrew pierwotnemu założeniu o tymczasowości dekret przetrwał 9 lat, obowiązywał do 7 marca 1928 r. (wydanie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ws. organizacji więziennictwa – pierwszego w wolnej Polsce akt prawny rangi ustawowej dot. więziennictwa). Dekret rozpoczął proces przejmowania więzień od zaborców, który zakończył się z chwilą ostatecznego ukształtowania granic państwa. 

Z okazji lutowego święta Dyrektor Zakład Karny w Czerwonym Borze płk Zbigniew Jankowski zwołał uroczystą odprawę. Na obchodach święta więziennków z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze gościła przedstawicielka polskiego parlamentu Posłanka na Sejm RP Alicja Łepkowska-Gołaś.

W trakcie uroczystej odprawy dyrektor płk Zbigniew Jankowski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za ich codzienny trud. Posłanka Alicja Łepkowska-Gołaś wyraziła uznanie dla profesjonalizmu i kompetencji kadry zakładu, podkreślając, że służba, która jako pierwsza otworzyła swoje szeregi dla kobiet jest szczególnie bliska jej sercu. Na koniec pierwszej części odprawy Dyrektor wraz z Posłanką wręczyli nagrody i wyróżnienia funkcjonariuszom i pracownikom.

W dalszej części uroczystości oddano hołd funkcjonariuszom przedwojennej Straży Więziennej z więzienia w Łomży, zamordowanym w trakcie zbrodni katyńskiej, którym zadedykowano pamiątkowe dęby i obeliski znajdujące się na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

 

 

tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej