Funkcjonariusz Służby Więziennej z Czerwonego Boru udaremnił próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren więzienia. Dwa telefony komórkowe z kartami sim, ampułki ze sterydami, igły i strzykawki miały trafić do jednego z więźniów.

Pełnienie służby na posterunku bramy, przez którą trafia poczta w więzieniu to ciągłe skupienie i koncentracja nad weryfikacją zawartością wchodzących przesyłek. List, paczka to potencjalne źródła przemytu telefonów, anabolików czy środków odurzających. Skrupulatność, doświadczenie, spostrzegawczość to cechy niezbędne na tym posterunku. Urządzenie prześwietlające wskazuje jedynie zarys zawartości paczki. Zinterpretowanie tego co widoczne na monitorze to już decyzja poparta wspomnianym wcześniej doświadczeniem.

W trakcie codziennego odbioru napływających do zakładu przesyłek jedna z nich wzbudziła szczególne podejrzenie co do zawartości. Po poddaniu jej dokładnym oględzinom okazuje się, że deklarowana zawartość- boombox została wzbogacona dodatkowo o dwa telefony komórkowe, dwie karty sim, przewody ładowarkowe oraz ampułki ze sterydami i igły.

Można się tylko domyślać, że kontrabanda ta gdyby trafiła do adresata mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki umożliwiając więźniom komunikowanie się ze światem zewnętrznym w sposób niekontrolowany.

 

Tekst: mjr Dariusz Śmiechowski

Zdjęcia: ppor. Tomasz Jackiewicz, mjr Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej