Stworzenie bezpiecznego stanowiska pracy i szybka reakcja na potencjalne zagrożenie ze strony więźnia to tematyka warsztatów prowadzonych przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Białegostoku skierowane do personelu penitencjarnego Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, które rozpoczęły się we wtorek 12 kwietnia.

Funkcjonariusze etatowej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Białegostoku goszczą w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. W trakcie rozpoczętych dziś warsztatów poświęconych stworzeniu bezpiecznych warunków służby w ramach stanowisk personelu penitencjarnego dzielili się swoim doświadczeniem z wychowawcami.

Pierwszym elementem zajęć była weryfikacja codziennych czynności związanych z przyjmowaniem osadzonych pod kątem możliwość szybkiej reakcji obronnej w sytuacji zagrożenia. Fachowcy wskazali metody i sposoby na wykorzystanie przedmiotów biurowych do zdobycia przewagi nad agresorem. Co istotne wskazali punkty skrócenia dystansu przez więźnia, które powinny być już sygnałem do podjęcia działania prewencyjnego. Wyposażenie biurka, usytuowanie przedmiotów na nim może rodzić zagrożenie, ale może również stanowić narzędzie skutecznej obrony. Areną warsztatów są pokoje wychowawców czyli działania odbywają się w codziennej służby.

Dla uczestników są to bardzo cenne i jak się okazuje niezwykle przydatne informacje i umiejętności profesjonalnej kadry więziennych "specjalsów".

 

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej