Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze podpisał porozumienie z przedstawicielami fundacji Sport Active. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja i profilaktyka uzależnień wśród osadzonych jak również krzewienie idei sportowego fair play.

7 listopada gupa ok 50 osadzonych spotkała się z przedstawicielami fundacji Sport Active. Spotkanie było jednym z elementów realizacji programu readaptacji „Sport to Zdrowie”.

Na początku prezes fundacji Łukasz Makarewicz przedstawił pokrótce założenia programowe fundacji i jej obszary działania. Mottem Sport Active jest hasło „Łączy nas sport nie narkotyki”.

Jednym z gości był Dominik Golak- mistrz świata w trójboju siłowym, który zaprezentował osadzonym swoje osiągnięcia sportowe, przedstawił zasady czystego treningu i to jak wpleść sport w codzienne życie budujące charakter i zdrowe postawy. Opowiedział jak stworzyć zdrową pasję, która skutecznie odciągnie uwagę od niewłaściwych zachowań.

Na koniec dyrektor zakładu ppłk Adam Kozioł podpisał porozumienie z prezesem fundacji Łukaszem Makarewiczem. W ramach porozumienia zaplanowano cykl spotkań profilaktycznych z osadzonymi i ich udział w przedsięwzięciach fundacji.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Paweł Zieliński, por. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej