Funkcjonariusze Służby Więziennej z Czerwonego Boru spotkali się z młodzieżą klas maturalnych łomżyńskich Szkół Katolickich. Możliwości jakie daje jedyna w swoim rodzaju formacja mundurowa przybliżał uczniom zastępca dyrektora por. Paweł Kasprzak i przewodnik psa służbowego st. kpr. Marcin Rosiński.

Służba Więzienna to formacja mundurowa, która przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Z hermetycznej, zamkniętej na świat zewnętrzny stała się otwartą, współpracującą ze społecznością lokalną i instytucjami pozawięziennymi. Ciągle jednak wiedza na temat naszej służby jest niewielka i niestety kształtowana często przez szereg mitów i stereotypów pokutujących w społeczeństwie. Czas wziąć sprawy w swoje ręce i opowiedzieć historię służby od środka. Z perspektywy funkcjoanriusza Służby Więziennej. 

Właśnie budowaniu wizerunku służby i zaprezentowaniu możliwości rozwoju zawodowego, który ona oferuje ma służyć cykl spotkań więzienników z Czerwonego Boru z młodzieżą klas maturalnych łomżyńskich szkół średnich.

Pierwszą ze szkół, którą odwiedzili więziennicy były Szkoły Katolickie w Łomży. W trakcie prezentacji służby zastępca dyrektora por. Paweł Kasprzak opowiedział o jej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wchodzącym w dorosłe życie słuchaczom przedstawił zalety związane z wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej. Obok niewątpliwego prestiżu społecznego jaki daje formacja mundurowa podkreślił stabilność zatrudnienia, określoną ścieżkę awansowania i inne profity finansowe. Zaprezentował również profil Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, stosunkowo nowej na mapie szkół wyższych, ale prężnie rozwijającej się i zyskującej z każdym rokiem prestiż uczelni. SWWS to publiczna uczelnia służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii. Wszyscy absolwenci studiów mają gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Niewątpliwą gwiazdą spotkania był pies służbowy Aron ze swoim przewodnikiem st. kpr. Marcinem Rosińskim. Już na wejściu Aron skradł serce pani Dyrektor i wprost nie mógł się opędzić od wyrazów sympatii uczniów.

W kolejnych dniach więziennicy odwiedzą łomżyńskie licea i technika.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej