Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mjr Piotr Winiewski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Ewa Denkiewicz, prezes Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie Paweł Sanewski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kawalerii Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, zapalili na grobie wachmistrza symboliczne znicze i złożyli kwiaty. W ten sposób oddali hołd poległemu w walce o nasz kraj wachmistrzowi oraz żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za naszą Ojczyznę.

Starszy wachmistrz Stefan Paduch był żołnierzem Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Pełnił w nim funkcję szefa I szwadronu. Zmarł w lasach Czerwonego Boru wskutek odniesionych ran w walce z Niemcami 12 września 1939 roku.  

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie oraz przy wsparciu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze grób starszego wachmistrza Stefana Paducha został odrestaurowany w ubiegłym roku. Dzisiaj Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mjr Piotr Winiewski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Ewa Denkiewicz, prezes Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie Paweł Sanewski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kawalerii Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, zapalili na grobie wachmistrza symboliczne znicze i złożyli kwiaty. Był to symboliczny wyraz wdzięczności poległemu w walce o nasz kraj wachmistrzowi oraz żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za naszą Ojczyznę.

Dowódca Szwadronu rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski złożył wyrazy wdzięczności za inicjatywę i wkład pracy włożony w renowację nagrobka na mogile starszego wachmistrza Stefana Paducha na ręce Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mjra Piotra Winiewskiego i prezesa Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie Pawła Sanewskiego. 

 

Zambrow.org/zkczerwonybor

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej